Å kjøpe ny bolig er en av de største investeringene de fleste av oss gjør. I forhold til investeringens størrelse legger vi ofte uforholdsmessig liten tid og ressurser i selve beslutningen, og viktige momenter som senere vil påvirke trivsel eller boligens verdi negativt kan komme for en dag.

Lukt er en av de tingene vi ofte ikke tenker på, men hvis du først har en vond lukt i boligen din, er du nesten garantert å få redusert trivsel.

Her er derfor noen tips om hva du kan se etter eller undersøke nærmere når du skal gjøre et av dine viktigste investeringer, investeringen i egen bolig.

Inne i boligen er det først og fremst fuktighet du skal se etter. Spor etter fuktskader kan innebære sopp og råte, og det kan både gi opphav til ubehagelig lukt og også dårlig inneklima og effekter på helse. Når det gjelder innsiden av boligen, vær oppmerksom på kjøkken og se om du kan se spor etter fuktskader rundt og i oppvaskbenken. På badet og våtrom, sjekk rundt sluk og i forbindelse med dusj, badekar og vask. Se også godt i og rundt vinduskarmer i alle rom, og sjekk gjerne med en fuktmåler. Ser gulv og tak fint ut, eller er det spor etter fukt? Skader kan også være skjulte. En nyoppusset bolig kan også innebære at skader som bør utbedres ikke er tilstrekkelig håndtert, men dekket til, slik at de ikke lenger er synlige. Da er det bare et spørsmål om tid før de kommer opp til overflaten, og det kan da være snakk om store kostnader. Rom som er innrøkt kan renoveres uten abnormt store kostnader, men fukt og råte blir fort kostbart. Bruk luktesansen din i hvert rom. Hvilke inntrykk får du? Dersom du får inntrykk av at det akkurat er luftet, spør om eiers inntrykk av lukt i de forskjellige rom. Dersom det lukter boller eller annet godt i boligen, vær oppmerksom på at dette er lukter som vil påvirke deg til å bli mer positivt innstilt til boligen. Når du skal gjøre en investering i denne størrelsesorden, ønsker du ikke at denne form for følelser skal påvirke deg.

På utsiden av boligen bør du være tilsvarende grundig. Er bekledningen hel og er den uten skader? Er det spor av skader grunnet fukt? Vær spesielt oppmerksom på trepanel, rundt vinduer og ved grunnmuren. Er det kjeller er det viktig at også dreneringen rundt grunnmuren er tilstrekkelig. Er takrennene ok? Hvordan er takets tilstand? Tak varer ikke evig og dersom taket er dårlig, vil boligen forfalle svært fort og inneklima blir raskt dårlig.

Omgivelsene til boligen er også viktige. Er det septiktank i tilknytning til boligen, vil dette kunne gi andre utfordringer enn om du er direkte påkoblet kommunalt avløpsnett. F.eks. vil det ofte medføre økt risiko for vond lukt inne i boligen.

Er det pumpestasjoner for avløp i nærheten? Ikke alle kommuner er like flinke til å beskytte naboene mot vondt lukt fra sine pumpestasjoner. Og en pumpestasjon vil uansett gi økt risiko for vond lukt.

Er det industri i nærheten, som kan tenkes å gi lukt? Det trenger ikke være store fabrikker. Det kan være en liten dumpingplass for slam, et komposteringsanlegg eller et sorteringsanlegg. Et lite komposteringsanlegg kan i verste fall i perioder gi lukt i en radius på flere kilometer. Det samme gjelder for deponier, også nedlagte deponier. Dyrehold kan også gi endel lukt. Og trives du med de luktene, så er det jo fint. Men gjør du ikke det, kan de intense luktene av ekskrementer fra fjørfe eller gris i perioder være i overkant intense. Hva slags gjødsel en bonde bruker, kan også være av betydning. Nå skal det sies at de fleste bønder er flinke til å si ifra før de bruker gjødsel som virkelig lukter.

Forhør deg gjerne med naboer til boligen. Hvordan opplever de området i forhold til lukt?

Du kan aldri sikre deg 100 % i forhold til lukt, men det kan lønne seg å stille de riktige spørsmålene og gjøre noen litt grundigere undersøkelser før du låser et sekssifret kronebeløp til en bolig. Husk at megler ofte har et ønske om å gi sin kunde, altså selger, en best mulig pris, og da blir de mest kritiske spørsmålene ditt eget ansvar.

Ønsker du bistand, ta gjerne kontakt.