Vi har kjøpt en enebolig fra 1965 (Selvaag). Problemet er nå at det lukter rottent egg i gangen. Vi har strippet veggene (panel), og fjernet glava. Lukten er fortsatt intens. Hva kan dette komme av og hva kan vi gjøre, evt. kontakte?

 

Lukten av råtne egg er typisk knyttet til gassen hydrogensulfid, som er et nedbrytningsprodukt som bl.a. dannes ved anaerobe betingelser og tilgang til sulfatholdige salter. Denne gassen er et typisk problem i forbindelse med avløpsnettet, og dannes også i store mengder inne i avfallsdeponier. Utfordingen for deg vil være å påvise hvor lukten kommer fra. Du har strippet veggene og lukten er fremdeles intens. Jeg antar at du har forsøkt å lufte ut men at lukten kommer tilbake. Det er derfor sannsynlig at lukten siver inn fra et eller annet sted. Spørsmål som kan stilles er: * Finnes det noen avløpsrør i tilknytning til gangen? Sjekk i så fall om det er tett. Typisk problemområde er skjøter. * Finnes det gipsplater i huset som kan mistenkes å være eller ha vært fuktige? Gipsplater kan gi fra seg endel sulfat, som under "gunstige" fuktige forhold vil brytes ned av bakterier til hydrogensulfid og derved gi lukten du beskriver.* Hvordan er huset ditt plassert i forhold til deponi? Finnes det et aktivt eller nedlagt deponi i din nærhet? Sigevann fra dette deponiet kan skape luktproblemer et stykke unna, avhengig av de lokale strømningsforhold for sigevann.Du kan med fordel få bistand fra et firma, som jobber med skadebegrensning.