Dersom du sliter med lukt i huset og det kan virke som om kilden er i bad eller kjeller, kan det være verdt å sjekke vannlåsene. Dersom en vannlås er tørr, så vil det være sannsynlig at du får innlsag av dårlig lukt fra avløpssystemet. Denne lukten er ofte litt "råtten" eller "septik"-aktig. Dersom en vannlås har godt tørr kan du fylle den igjen med vann, eller - dersom du bruker det aktuelle avløpet svært sjelden - glyserol. Glyserol har den fordel at den i praksis ikke fordamper, hvilket vann gjør.

Finner du ingen tørr vannlås, kan det likevel være en innlekkasje av lukt fra avløp. Utette rør, eller manglende vannlås, medfører med stor sannsynlighet perioder med vond lukt.

Om lukten er mer søtlig og skarp og du ikke klarer å identifisere den med kloakk, bør du vurdere muligheten for at du har et soppangrep.