Hei hei :) jeg har en kattunge som er begynt å markere seg på forskjellige plasser i huset mitt... det meste har jeg fått bort med hjelp av rådene her , men han har også markert i sofaen og på en madrass som jeg ikke får i vaskemaskin... sofaen er microfiber . hva kan jeg gjøre for å få bort lukten der ???


Hei,

Lukten kan fjernes ved å bruke en eller flere av følgende "mekanismer":

  1. Enhver lukt har en viss vannløselighet og kan "trekkes ut" fra stoffet det sitter i ved bløtgjøring etterfulgt av oppsuging (NB! ikke lufttørking), f. eks. ved bruk av svamp, klut med god sugevne eller tørkemiddel (silikagel / potetmel ++). Bløtgjøringen kan gjerne gjøres med vann med litt tøyvaskemiddel som inneholder enzymer (bruk gjerne biotex eller annen flekkfjerner). Poenget er å bløtgjøre, la virke litt, sug opp så mye som mulig. En utfordring er at luktstoffene også vil trekke videre ut i stoffet. Når det gjelder urin vil bruk av vaskemiddel være mest effektivt på ferske flekker, fordi vaskemiddelet gjerne er alkalisk og fjerner fint den ferske urinen. For urin som har fått "satt seg", vil utfelte urinsalter ligge igjen, og et alkalisk vaskemiddel tar ikke dette så godt, selv om enzymer kan bidra i å bryte det ned. Da vil det være mer hensiktsmessig å bruke noe surt, f.eks. eddik, for å løse opp urinsaltene. Husk at det like viktig å tørke opp, som å bløtgjøre.
  2. Enhver lukt har en viss flyktighet og vil dampe gradvis av. Denne avdampningen er gjerne temperaturavhengig. Å øke temperaturen vil derfor akselerer avdampningen og lukten forsvinne raskere. For urin som har "satt seg", blir det noe mer komplekst da urinsaltene ikke lar seg dampe av, men godt kan ta til seg fuktighet fra luften over tid og bli flyktige luftstoffer. Resultatet er at det lukter lite når det er tørt, men så vil det avgis lukt sakte over tid, fordi det alltid er fuktighet i luften. Surgjøring med f.eks. eddik vil derfor være nødvendig for å få det til med urin.
  3. Enzymatisk nedbrytning.

Jeg antar at du allerede har brukt vaskemiddel med enzymer. Jeg vil derfor anbefale deg å vaske med eddikvann. Siden du har brukt vaskemidler før, kan du gjerne bruke ganske sterk eddik. Tørke opp godt. La lufttørke, gjerne varmere enn vanlig romtemperatur. Når tørt: gjenta. Det kan være behov for å gjenta flere ganger. Når du har gjort dette, og hvis stoffet tåler det, kan du påføre noe vann med vaskemiddel som inneholder  "aktivt oksygen" (hydrogenperoksid), f.eks. Domestos. NB! Dette kan virke blekende på stoffet.

Lykke til!