Så mye lukter kompost

Ved rankekompostering avgis det lukt fra rankene både ved henstand og ved vending. Influensområdet er den radius fra rankene klager på lukt kan forventes. Lukt.no har laget en enkel modell som demonstrerer hvordan mengde kompost, vendetid, rankestørrelse, luktfluks fra rankeoverflaten og luktkonsentrasjon i rankene påvirker influensområdet.

Les mer …

 

Workshop om lukt engasjerte

I samarbeid med SFT arrangerte Avfall Norge 2. april 2009 en workshop om lukt som forurensning, håndtering og kravstilling. Arrangementet ble meget godt besøkt med over 100 deltakere.

Parallellt med arrangementet i SFTs lokaler lagde NRK P2s "verdt å vite" en reportasje om lukt med Karina Ødegård og Egil Strøm.

Avfall Norge sine nettsider kan du se hvem som hold foredrag og presentasjonene kan lastes ned i pdf-format.

 

SFT Aksepterer ikke luktplager i Elverum

Behandlingsanlegget Hera Vekst AS i Elverum må redusere luktutslippene vesentlig dersom de ønsker å fortsette virksomheten. SFT er enig med innbyggerne i Elverum og Fylkesmannen i Hedmark om at luktplagene er uakseptable.

Deler av befolkningen i Elverum har i for lang tid vært plaget av sjenerende lukt fra virksomheten ved Hera Vekst AS, som produserer biogass og kompost av matavfall ved sitt behandlingsanlegg ved Hornmoen i Hedmark.

Les mer …

 

Lukt i Forskningsveien 1

Dette foredraget handler om «lukt» i forskningsveien 1. Jeg vil trekke noen linjer fra forskningsarbeidet ved SI, Sentralinstituttet for industriell forskning, til luktevaluering som et kommersielt produkt ved Molab. Veien har vært noe kronglete og utgangspunktet vil nok iverraske enkelte.

Les mer …

 

Hva gjør lukt så komplisert?

Lukt fra kjemiske og biologiske prosesser er ofte et problem. Det kan være lukt fra industri, avløpsanlegg, storkjøkken, fjøs, fra utedoen eller andre steder. Opp igjennom årene har det dukket opp nye metoder for å fjerne eller redusere lukt. Noen metoder fungerer bra, andre mindre bra, og en metode som fungerer bra et sted, fungerer kanskje ikke så bra andre steder. Ofte kan endringer i luktkilden gjennomføres for å redusere lukten, men dersom det er behov for luktrensing er det viktig å vurdere flere luktreduksjonsteknologier.

Hva er det da som gjør lukt så komplisert?

Les mer …

 

Dokumentasjon av luktspredning

For mange bedrifter dukker det opp et behov for å dokumentere hvor mye lukt naboen plages av fra bedriften. Kommer det et krav fra en myndighet, bør en snarest kontakte et firma som kan gjennomføre målinger, vurderinger og spredningsberegninger.

Les mer …

 

Lukt - fra kilde til nabo

En rekke industrielle prosesser er kilde til lukt. Kjennskap til egne prosesser og utslippspunkter er essensielt når lukt fra komplekse anlegg skal reduseres. Når det gjelder utslipp er det hensiktsmessig å skille mellom emisjon og immisjon. Emisjon er den faktiske mengde ved utslippet, mens immisjon er den konsentrasjonen som kan pustes inn i avstand fra utslippspunktet.

Les mer …

 

Kilder til lukt innen industri - generelle betraktninger

Nesten all matproduksjon gir opphav til lukt, og i industriell målestokk kan lukten oppleves som svært intens. F.eks. vil lukten fra en liten grisebinge være ok for de fleste, men i industriell målestokk vil lukten av griseekskrementer kunne kjennes langt utenfor bingene og skape mistrivsel for urbane naboer. Likeledes vil fritering av peanøtter kjennes flere km unna, når den gjøres i industriell skala.

Les mer …

 
Banner
Banner